ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ. ДОСВІД ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО КОНСОРЦІУМУ
Повернутися

Григорій КАЛЕТНІК,

 Президент Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, доктор економічних наук, професор, академік НААН України

 Шановні представники посольств Європейського Союзу, ректори Вишеградської асоціації університетської, гості! Щиро вітаю Вас від імені делегації українських ректорів!

Світовий економічний розвиток неможливий без науково-інноваційної системи університетської підготовки кадрів для виробництва і бізнесу. Сьогодні університети мають стати інтеграторами в світовій спільноті, каталізаторами міжнародної комунікації і кооперації навчальних, наукових установ, виробництва і бізнесу, ініціаторами адаптації законодавства та науково-інноваційної політики окремих держав до загальносвітових тенденцій економічного розвитку. Трансформація університетів у загальновизнане джерело нових знань, сучасних наукових досліджень, людських професійних ресурсів зумовило початок нового історичного етапу розвитку університетів у формуванні власних бізнес-проектів, бізнес-інкубаторів, навчальних підприємств, навчальних дослідних господарств, навчальних виробничих підрозділів, побудованих на капіталізації інновацій і трансфері технологій.  

Особливо важливим вважаю у цьому роль Вишеградської асоціації університетів, яка вже сьогодні взяла на себе ініціативу щодо публічно-приватного партнерства університетів світу, створення дискусійного майданчику для відпрацювання дієвого механізму формування і підготовки висококваліфікованих спеціалістів – лідерів виробництва різних галузей економіки світу.

Саме таких спеціалістів, які вже сьогодні здатні впроваджувати новітні світові технології, використовувати надсучасну техніку, приймати оптимальні управлінські рішення, які мінімізують ризики  міжнародної співпраці у виробництві та бізнесу, інтелектуально та юридично освічених, патріотів своїх держав і мультинаціональної спільноти в цілому, оберігаючих власні традиції і поважаючих загальнолюдські цінності, готує багатотисячний колектив науковців і викладачів Всеукраїнського науково-навчального консорціуму.

Головною метою діяльності Консорціуму є: єдина координація діяльності його засновників з підвищення ефективності проведення фундаментальних наукових досліджень, організація, проведення і координація прикладних наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу України;  формування сучасної ефективної  системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із вищою освітою для аграрної галузі на основі інтеграції та спільної діяльності наукового, навчального, інноваційного та технологічного потенціалу колективів-засновників Консорціуму, шляхом узагальнення і розповсюдження передових наукових розробок; створення та впровадження нових технологій навчання з урахуванням національного та світового досвіду; організація післядипломної підготовки фахівців та підготовки і підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  та педагогічних кадрів.

До складу структури Консорціуму входить:

- Вінницький національний аграрний університет в складі: 6-ти факультетів; 6-ти коледжів; навчально-виробничого-дослідного господарства; центру комплексного проектування;

- Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України; 7дослідно-селекційних станцій;

-  Інститут продовольчих ресурсів НААНУ з структурними підрозділами.

Станом на 2018 рік у Консорціумі працює 81 доктор наук, 396 кандидатів наук, навчається 15 тисяч студентів з 48 спеціальностей, 74 освітніх програми підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів. 25 спеціальностей підготовки докторів філософії, 13 спеціальностей захисту кандидатських та докторських дисертацій, 11 фахових періодичних наукових  видань, 52 філії кафедр у дослідних господарствах та селекційних станціях, 12 спільних наукові проектів, Міжнародний молодіжний аграрний форум, більше 18 традиційних щорічних міжнародних конференцій з питань продовольчої, екологічної, енергетичної та економічної безпеки світу.

Сьогодні Всеукраїнський науково-навчальний консорціум є кузнею кадрів для рослинництва, садівництва, овочівництва, тваринництва, аквакультури, машинобудівної, лісової, харчової та переробної галузей України.

Основними науковими напрямами роботи Консорціуму є: стимулювання  розробки  адаптованих технологій вирощування біоенергетичних культур і цукрових буряків, економічна ефективність виробництва та споживання біопалив в Україні; розробка   нових енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій в рослинництві і тваринництві; створення і впровадження високопродуктивних та енергоощадних машинно-тракторних агрегатів; розробка екологічно чистих (органічних) технологій вирощування основних с.-г. культур відповідно до міжнародних програм отримання екологічно безпечної, органічної  продукції;  розробка науково-прикладних основ трансформування організаційно-економічних відносин до соціально орієнтованих ринкових умов в агропромисловому комплексі; розробка способів використання бактеріальних, ферментних та біоактивних кормових добавок у годівлі с.-г. тварин, розробка рецептур м'ясних, молочних напівфабрикатів для дитячого, дієтичного та лікувального харчування, розробка технології виробництва сухого пектину за використання ультразвукової енергії та інші.  

Важливим є те, що професорсько-викладацький колектив Консорціуму свої наукові дослідження та розробки використовує у матеріалах своїх лекцій, створюючи наукоємні знання, приймають участь у виконанні грантових і державних тематик, і виступають як наукові консультанти в системі дорадництва, які, впроваджуючи інновації безпосередньо у виробництво.

Консорціум являється базою підвищення наукової кваліфікації викладачів, у результаті рівень цитування наукових статей значно виріс, а отриманні вагомі наукові результати стали підставою для отримання держаної тематики та численних госпрозрахункових науково-дослідних робіт.

Практична підготовка студентів у Консорціумі  є ще однією перевагою такого об’єднання навчальних, наукових і дослідно-селекційних установ, у структурних підрозділах, яких студенти є активними учасниками наукових досліджень, селекційної роботи, науково-дослідного виробництва. Згідно з даним принципом інтегрованої освіти, на землях Консорціуму, створені навчальні студентські фермерські господарства та студентські навчальні особисті селянські господарства, як реальні моделі розвитку основних організаційно-економічних формувань аграрного бізнесу України. Сьогодні це вже повноправний Пілотний проект Консорціуму, який підтримується Міністерством освіти і науки України. Особливістю проекту є те, що колективи навчальних фермерських та селянських господарств сформовані з представників різних факультетів: економіки, менеджменту, агрономічного, технологічного та юридичного. Розробляють власні бізнес-проекти , основними вимогами до яких є: використання сучасних наукоємних технологій, вітчизняного насіння, методів органічного землеробства, ефективного використання техніки і обладнання та забезпечення високої прибутковості. 

Пілотний проект дозволяє студентам, ще на етапі навчання, набути власний досвід роботи в умовах реального виробництва, відпрацювати власні моделі професійного розвитку.

Міжнародна співпраця з закордонними партнерами є необхідною умовою динамічного розвитку, підвищення іміджу Консорціуму, інтегрування в сім'ю світових освітніх та наукових установ. Нами налагоджена активна навчально-практична та науково-дослідна співпраця з 27 університетами з 15-ти країн світу. Щорічно консорціум приймає понад 50 закордонних делегації. 

З метою вивчення передового досвіду виробництва і використання відновлюваних джерел енергії створено Міжнародну школу біопалив в якій вивчається та використовується досвід науковців США, Франції, Німеччини, Китаю. Науково-педагогічні працівники Консорціуму, в свою чергу, проходять наукове стажування в США, Словаччині, Франції, Швеції, Німеччині, Китаї, Росії, Польщі, ПАР, Албанії, Грузії, Чорногорії, де приймають участь у конференціях, тренінг-курсах із аграрної економіки, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища, економічного, політичного, суспільного розвитку країн.

Важливим кроком у розвитку міжнародних зв’язків і взаємообміну в освітній, науковій і культурній сферах став вступ до Асоціації університетів Чорноморського регіону та Вишеградської асоціації університетів.

Тому впевнено можемо констатувати, що Всеукраїнський науково-навчальний консорціум  є генератором наукових досліджень, освітніх інновацій та вагомим чинником економічного зростання аграрного бізнесу України. 

На закінчення, хотілося б подякувати Президенту Вишеградської асоціації університетів, професору Пітеру Бєліку. Приємну і ефективну програму знайомства з діяльністю Луїзіанського університету та наукових центрів створили  професор Джон Русін, професор Івана Трегенза та професор Вільям Річардсон.

Я висловлюю вдячність від українських ректорів Посольству Угорщини в США.

Дякую.