Список навчально-методичних розробок Калетника Григорія Миколайовича.
Повернутися

СПИСОК ПОСІБНИКІВ, ПІДРУЧНИКІВ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ

доктора економічних наук, профессора,
члена-кореспондента НААН України,
лауреата Державної премії України
у галузі науки і техніки 

Калетніка Григорія Миколайовича


№ п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

ПІДРУЧНИКИ
1Економіка підприємств харчової промисловостідрук.Підручник. –К: Урожай, 1998.

272/69

Заїнчковський А.О.Решетнюк Г.М.Болдуй А.Г1998

2

 Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації

друк.

Підручник (гриф МОН України, лист від 29.09.10 р. № 1/11 - 9053 ЧаусовМ.Г.,
Бондар М.М.,
 Пришляк В.М.,
Бондар С.М.
2010

3

 Основи Інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткістьдрук.Підручник -К.: «Хай-Тек Прес», 2011. –616 с. (гриф МОН України, лист від 07.2010 р. № 1/11-11140)616 Чусов М.Г.,
Швайко В.М.,
Пришляк В.М., Пилипенко А.П., Бондар М.М.
 2010

4

  Технічна механікадрук.  Підручник -К.: «Хай-Тек Прес», 2011. –340 с.(гриф МОН України, лист від 09.11.10 р. № 1/11 -10304 340 Булгаков В.М., Черниш О.М.,
Солона О.В.,
Цуркан О.В.
 2011

5

 Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткістьдрук.  Підручник –Київ: «Хайт-Тек Прес», 2013. – 528 с.528Чаусов М.Г.,
Швайко В.М.,
Пришляк В.М., Пилипенко А.Г., Бондар М.М. 
 2013

6

 Фінансовий менеджментдрук.Підручник.–.: «Хай–Тек Прес», 2013.­688с.688 Даниленко А.С., Варченко О.М., Ціхановська В.М. 2013

ПОСІБНИКИ

1

Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництвадрук.Навчальний посібник. – В: Енозіс, 2007. – 584с. (Гриф МАП України )584 Кулик М.Ф.
Петриченко В.Ф.
Хорішко В.Д.
2007

2

Планування діяльності підприємств  друк. Навчальний посібник. – В: Енозіс, 2008. – 300с. (Гриф МАП України №18-1-213/933 від 12.06.08р.) 300  Мазур А.Г. Кафлевська С.Г. 2008

3

Біопалива. Ефективність їх виробництва та споживання в АПК України.

друк.

Навчальний посібник. –Вінниця, 2008–192 с. (Гриф МАП України, лист №18-28-13/1539 від 03.10.08)192Пришляк В.М.2008

4

Інженерний менеджментдрукНавчальний посібник. – Вінниця, 2010. – 318с. (Гриф МАП України, лист № 18-28-13/923 від 28.12.09 р)318Войтюк В.Д.
Тивоненко І.Г. Мельник І.І.
Бондар С.М.
Скорук О.П.
2010

5

Управління інженерною діяльністю виробничих і сервісних підприємств АПК

друк

Навчальний посібник .- Київ, 2010.- 448 с. (Гриф МОН України № 1/12-190
від 21.01.10 р. )
448Войтюк В.Д.
Бондар С.М.
Скорук О.П.
2010

6

Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі.

друк

Навчальний посібник.- Київ, 2010.- 400с.(Гриф МОН України, лист №1/12-438 від 09.02.10 р.)400Козловський С.В., Підвальна О.Г.2010
7

Фінансовий менеджмент

друк

Навчальний посібник.-Київ, 2010.- (Гриф МОН України, лист № 1\12-649 від 23.02.10 р)320Ціхановська В.М.2010
8Менеджмент та маркетинг

друк

Навчальний посібник (гриф Мон України, лист від 29.07.10 р. № 1/11 -7032 Ціхановська В.М., Ціхановська О.М.2010
9

Хімія і технологія біологічних видів палива

друкНавчальний посібник (гриф МОН України, лист від 09.08.10 р. № 1/11 -7546 Олійнічук С.Т., Ковалко М.П.2010
10Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК УкраїнидрукНавчальний посібник. – Київ, 2011-312 с.
(Гриф МОН України №1/12-75
від 15.01.10 р)
 Пришляк В.М.2011
11

Міжгалузевий баланс

друкНавчальний посібник– Вінниця: вінницька газета, 2011. –212 с. (гриф МОН)212Киш Л.М.,
Мазур А.Г.,
Потапова Н.А.
2011
12

Теоретична механіка

друкНавчальний посібник- К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 608 с.
(гриф МОН України,
лист № 1/11-10303
від 09.11. 2010)
608Булгаков В.М., Бурлака В.В., Кравченко І.Є., Кучеренко С.І.,
Мазоренко Д.І.
2011
13Міжгалузевий балансдрукНавчальний посібник-К: «Хай-Тек Прес», 2011. – 580 с. гриф МОН України, лист від 29.07.2010 р. № 1/11-7032580Ціхановська В.М., Ціхановська О.М.2011
14Державне регулювання економікидрукНавчальний посібник- К. «Хай-Тек Прес», 2011. –428 с.
гриф МОН України, лист від 25.05.2010 р. № 1/11-7032
428Мазур А.Г.,
Кубай О.Г.
2011
15

Управлінський консалтинг

друкНавчальний посібник: К.: «Аграрна освіта», 2012 .– 448 с. (МОН)448Безкровний М.Ф., Іщенко Т.Д.2012
16Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспектидрукНавчальний посібник: присвячується 30-річчю Вінницького національного аграрного університету - К.: Хай-Тек Прес, 2012. – 351 с., (МОН)351Козловський В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В.2012
17Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспектидрукНавчальний посібник. – Вінниця, 2012. – 519 с.519Козловський В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В.2012
18Операційний менеджментдрукНавчальний посібник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – 304 с.
гриф МОН України, лист від 11.07.2012 р. № 1/11-11369
304Колесов О. С.,
Недбалюк О. О.
2013
19Теоретична механіка в прикладах і завданняхдрукК.: Аграр. наука, 2014. – 348 с. гриф МОН України, лист від 27.03.2014 р. № 1/11-4376348Булгаков В.М.
Гриник І.В.
Адамчук В.В.
Тіщенко Л.М.
Черниш О.М.
Яременко В.В.
2014
Науково-популярні видання
1Академік П. М. Василенко – яскравий погляд у майбутнєдрукНауково-популярне видання. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 510510Булгаков В. М.2012