Монографії
Повернутися

СПИСОК МОНОГРАФІЙ

доктора економічних наук, профессора,
академіка НААН України,
лауреата Державної премії України
у галузі науки і техніки 

Калетніка Григорія Миколайовича


Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік

Вдосконалення технології зберігання і використання зерна

друк.

Монографія. – Вінниця: Інститут кормів УААН, 1996. – 240с.

240/15,0

Кулик М.Ф.
Бабич А.О.
Засуха А.А
Gracey A.

1996

Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу

друк.

Монографія. – К.: Світ, 2000. – 246с.

246/15,4

Кулик М.Ф.
Засуха Т.В.
Жмудь О.В.
та інші

2000

Енергоощадні технології кормів – основа конкурентноздатності тваринництва

друк.

Монографія. –Вінниця: Теза, 2006. – 340с.

340/21,3

Кулик М.Ф.
Глушко Л.Т. та інші

2006

Розвиток ринку біопалив в Україні

друк.

Монографія.
– Київ: Аграрна наука,2008.-
464 с.

464/29,0

 

2008

Розвиток Організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах

друк.

Монографія. – Вінниця: вінницька газета, 2009. – 188 с.

188/11,8

Мазур А.Г.
Кубай О.Г.

2009

Територіальна організація зернопродуктового комплексу регіону та напрями його удосконалення

друк.

Монографія.-
Вінниця: Вінницька газета, 2010. –180 с.

180/11,3

Пепа Т.В., Ціхановська В.М.

2010

Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України

друк.

Монографія.–
Київ: Хай-Тек Прес, 2010 – 
516 с.

516/32,3


2010

Новітні технології біоенергоконверсії

друк.

Монографія.–
Київ: Аграр Медіа Груп, 2010 – 326 с.

326/20,4

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П.,
Дубровін В.О.

2010

Динаміка зернозбиральних агрегатів

друк.

Монографія.–
Київ: Аграрна наука, 2010 – 276 с.

276/17,3

Булгаков В.М., Гриник І.В.,
Леженкін О.М.

2010

Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива

друк

Монографія.
-К.: Аграр. Медіа Груп, 2012. – 403 с.

403/25,2

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г.

2012

Державне управління розвитком електроенергетики в контексті європейської інтеграції України

друк

Монографія-Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2012. – 284с.

284/17,8

Козловський С.В., Заболотний Г.М., Слупський Б.В.

2012

Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку

друк.

Колективна монографія. - Вінниця: Едельвейс і К, 2012. – 250 с.

250/15,6

Олійнічук С.Т., Скорук О.П., Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А.

2012

Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект

друк

Монографія. - Вінниця, 2012. – 322 с.

322/20,1

Шпикуляк О.Г., Пчелянська Г.О.

2012

Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці

друк.

Колективна монографія. –Вінниця, 2012. – 544 с.

544/34,0

Олійнічук С.Т., Скорук О.П.

2012

Малогабаритні сільськогосподарські машини для роботи на схилах

друк

Монографія. – Київ, 2012. – 260 с.

260/16,3

Булгаков В.М., Гриник І.В., Усенко М.В., Кравченко І.Є

2012

Управління економічними відносинами підприємств молоко-продуктового під комплексу аграрної галузі України

друк.

Монографія. – Вінниця: 2013. – 248 с.

248/15,5

Козловський С.В., Тарасюк
Н. М., Семененко В.В.

2013

Теории машин и оборудования для производства гидропонной продукции

друк.

Монографія. – К.: Аграрна наука, 2013. – 344 с.

344/21,5

Гриник І.В.
Адамчук В.В.
Булгаков В.М.
Костюченко В.А.
Новак Я.

2013

Система довузівської підготовки в країнах західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України

друк.

Колективна монографія. – Вінниця, 2013. – 480 с.

480/30,0

Кравець Р.А., Лазоренко Н.Л., Тимкова В.А., Шаповалюк Л.О.

2013

Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив

друк.

Монографія. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2014. – 360 с.

360/22,5

Блюм Я.Б.
Григорюк І.П.
Дмитрук К.В.
Дубровін В.О.
Ємець А.І.
Мельничук М.Д.
Мироненко В.Г.
Рахметов Д.Б.
Сибірний А.А.
Циганков С.П.

2014

Трансформація економічного розвитку системи АПК регіону в ринкових умовах господарювання

друк.

Колективна монографія. – Під заг.ред. Мазура А. Г. - Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 376 с.

376/23,5

Калетнік Г.М. (гол.ред.),
Мазур А.Г., Янчук Г.В. та інші

2014

Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності

друк.

Монографія. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – 252 с.

252/15,8

Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г.

2015

Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки

друк.

Монографія

 

Калетнік Г. М.,
Дармограй О. В.

2016

Малогабаритні сільськогосподарські машини. Конструкція, теорія і розрахунок

друк.

Монографія

23,70

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Головач І.В., Гриник І.В., Черновол М.І., Свірень М.О., Усенко М.В.

2017

 Теорія і проектування робочих органів сівалок для селекції та насінництва зернових культур

друк.

Монографія

20,00

Заришняк А.С.,
Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетнік Г.М. 
та ін.

 2017