Список статей та тез Калетніка Григорія Миколайовича.
Повернутися

СПИСОК ТЕЗ

доктора економічних наук, профессора,
члена-кореспондента НААН України,
лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки  

Калетніка Григорія Миколайовича

 

№ п/п

Назва доповіді

Назва заходу

Місце проведення

Дата проведення

1

2

3

 

6

1

Посилення інтер- та екстеріозації в формуванні логічної моделі знань з інтелектуальної власності

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності,  інформаційно-аналітичної діяльності в Україні

м. Київ, Інститут інелектуальної власності Одеської національної юридичної академії

20-22 квітня,

2010 р.

2

Введення до навчального процесу дисципліни «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України» і її вплив на підготовку фахівців агропромислового комплексу

Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави»

м. Вінниця, ВНАУ

24-26 березня, 2010 р.

3

Реформування місцевого самоврядування в Україні

Міжнародна науково-практична конференція «Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід»

м. Вінниця, Вінницька обласна рада

2011 р.

4

Академік П.М. Василенко – яскравий погляд у майбутнє

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки»

м. Вінниця,

ВНАУ

17-19 жовтня, 2012 р.

5

Законодавче забезпечення реалізації стратегії розвитку аграрного сектору економіки

Чотирнадцяті річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 2012 року

м. Вінниця,

ВНАУ

16-17 жовтня, 2012 р.

6

Розвиток малого підприємництва в аграрній сфері України

Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»

 

м. Вінниця,

ВНАУ

25-26 квітня,

2013 р.

7

Математична модель руху частинки гички по поверхні лопатки завантажувального механізму

ХХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та ІХ Всеукраїнська конференція-семінар аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії

м. Глеваха,

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

21-23 травня  2014 р.

8

Математична модель процесу сепарації картопляного вороху

ХХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та ІХ Всеукраїнська конференція-семінар аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії

м. Глеваха, ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

21-23 травня  2014 р.

9

Трансформаційні ознаки сучасного аграрного розвитку в Україні

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва”, р.– С.3-5

м. Вінниця,

ВНАУ

7-8 травня,

2015 р.

10

Необхідність диверсифікації розвитку виробництва біопалив у всіх сферах господарського життя країни як фундаментальна основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної, політичної та екологічної безпеки України

Регіональна-науково-технічна конференція «Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива»

м. Вінниця,

ВНАУ

27-28 квітня,

2015 р.

 

СПИСОК СТАТЕЙ

доктора економічних наук, профессора,
члена-кореспондента НААН України,
лауреата Державної премії України
у галузі науки і техніки

Калетніка Григорія Миколайовича

 

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор./ др.арк.)

Співавтори

Рік видання

Статті

1

Проблеми законодавчо-нормативної бази України для державної регламентації та підтримки відновлювальних джерел енергії

Термінал. – 2007. - № 1. - С. 12-14.

 

 

Не фахове видання

3/0,2

 

2007

Біопалива - не така вже й безхмарна перспектива

Термінал. – 2007. - № 26. – С. 11

Не фахове видання

1/0,1

2007

Проблеми виробництва та споживання біологічних палив в Україні

Термінал. – 2007. - № 47. – С. 9-13.

Не фахове видання

5/0,3

2007

Поєднувати державне і недержавне управління

Теорія і практика ринків. – 2007. -№ 2. - С. 26

Не фахове видання

1/0,1

2007

Альтернативна енергетика для суспільства

АгроСвіт. – 2008. - № 21. – С. 17 – 23. –

Фахове видання

7/0,5

-

2008

Розвиток ринку енергетичних культур для виробництва біоетанолу

Агроінком. – № 5-6, 2008. –С. 10-15. –

Фахове видання

6/0,5

2008

Соціально-економічне значення розвитку біопалива в Україні

Економіка АПК.– № 6, 2008. –С. 128-132. –

Фахове видання

5/0,5

2008

Розвиток ринку біопалива в Європі

Економіка АПК.– № 9, 2008. – С. 99-103. –

Фахове видання

5/0,5

2008

Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві

Економіка АПК.– № 10, 2008. – С. 99-106. –

Фахове видання

7/0,5

 

 

2008

10 

Оцінка енергетичних культур як сировини у біопаливній промисловості України

Вісник аграрної науки. – № 6, 2008. – С. 70-75.

Фахове видання

6/0,5

2008

11 

Формування ринку біосироини для виробництва біопалива

Вісник аграрної науки. – 2008. - № 7. – С. 64-66

Фахове видання

3/0,5

-

2008

12 

Економічна ефективність використання після- біоетанолової сухої барди

Вісник аграрної науки. – № 8, 2008. –С. 70-71. –

Фахове видання

2/0,5

2008

13 

Розвиток сировинних ресурсів для виробництва біопалив у провідних країнах функціонування ринку біопалива

Вісник аграрної науки. – № 9, 2008. – С. 1-5. –

Фахове видання

5/0,5

2008

14 

Енергозабезпеченість України та можливості задіяння потенціальних джерел відновлюваної енергії

Вісник аграрної науки. – № 10, 2008. – С.52-55 – Фахове видання

 

4/0,5

2008

15 

Перспективи виробництва біоетанолу в Україні

Вісник аграрної науки. – 2008. - № 11. – С. 45-50

Фахове видання

6/0,5

-

2008

16 

Створення біоенергетичних технологій для виробництва біопалива на інноваційних засадах

Інвестиції –практика та досвід. – № 21, 2008. – С. 28-32. –

Фахове видання

10/0,6

 

2008

17 

Економічне зростання ринку олійних культур для виробництва біодизельного палива

Проблеми науки. –

№ 10, 2008. –С. 41-44

Не фахове видання

5/0,3

2008

18 

Баланс енергії – критерій оцінювання виробництва біоетанолу та біодизельного пального з зернових й олійних культур

Проблеми науки. –

№ 11, 2008. – С. 37-42.

Не фахове видання

6/0,4

2008

19 

Економічна ефективність розвитку ринку біопалив в Україні

Проблеми науки. –

№ 12, 2008. –

С. 38-43.

Не фахове видання

5/0,3

 

 

2008

20 

Механізм розвитку ринку енергоємних сільськогосподарських культур для виробництва біоетанолу

Вісник Сумського Національно-го аграрного університету. – № 1 (24), 2008. –

С. 193-199. –

Фахове видання

7/0,5

2008

21 

Стан з енергозабезпеченням в Україні та шляхи залучення потенційних джерел відновлюваної енергії

Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – № 5, 2008. – С. 73-76. –

Фахове видання

4/0,5

2008

22 

Розвиток ринку біопалива в США

 

Облік і фінанси АПК. – № 4, 2008. –С. 1-5. –

Фахове видання

4/0,5

2008

23 

Удосконалення правового забезпечення функціонування ринку біопалива в Україні

 

Актуальні проблеми економіки. – № 12, 2008. –С. 48-52. –Фахове видання

4/0,5

2008

24 

Перспективи виробництва біоетанолу в Україні

 

Проблеми системного підходу в економіці. – № 3, 2008. –

Інтернет-видання

11/-

2008

25 

Україна – держава-виробник біопалив та експортер енергоносіїв, чи постачальник біосировини

Термінал. – 2008. - № 15. – С. 10-13

 

Не фахове видання

4/0,25

-

2008

26 

Виробництво біопалив – шлях до міжнародної конкуренто-спроможності

Аграрний тиждень. – 2008. - № 37. С. 10-14

Не фахове видання

5/0,3

-

2008

27 

Чинні закони, що регулюють ринок біопалива в Україні, фактично унеможливили його виробництво

Вісник податкової служби України. – 2008. - № 42. – С. 9-12

Не фахове видання

4/0,25

-

2008

28 

Перспективи виробництва біодизельного палива в Україні

АгроСвіт. – 2008. - № 22. – С. 16-19

Фахове видання

4/0,5

-

2008

29 

Розвиток світового ринку біопалива

Економіка та держава. – 2008. - № 11. – С. 52-54

Фахове видання

3/0,5

-

2008

30 

Використання післяспиртової сухої барди при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби

Корми і кормовиробництво. – 2008. - № 63 - С. 177-181

Фахове видання

5/0,5

Стасюк О. К.

Шутяк О. В.

2008

31 

Проблематика трансформаційних змін в аграрній сфері економіки України

Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. – 2009. – С. 37-41

Не фахове видання

5/0,3

-

2009

32 

Перспективи виробництва біоетанолу в Україні

Аграрна техніка та обладнання. – 2009. - № 2. – С. 50 – 55

Не фахове видання

5/0,3

-

2009

33 

Новітні підходи до

економічних досліджень біоенергетичних технологій

Зерно і хліб. – № 1, 2009. – С. 54-55. – Фахове видання

2/0,5

2009

34 

Пошук альтернативних джерел енергії – стратегічний напрям для України

Вісник податкової служби України. – № 3, 2009. –С. 3-10

Не фахове видання

7/0,44

-

2009

35 

Біопаливна галузь – енергетична і продовольча безпека України

Вісник аграрної науки. –№ 8, 2009. – С. 16-22. –

Фахове видання

7/0,5

2009

36 

Вплив біоенергетики на

екологічний стан навколишнього середовища

 

Вісник

аграрної науки. –

№ 10, 2009. – С. 53-57. –

Фахове видання

 5/0,5

2009

37 

Перспективи економічного зростання вітчизняного бурякоцукрового виробництва.

Вісник аграрної науки.–

№ 11, 2009. – С.68-71 –

Фахове видання

6/0,5

  –

2009

38 

Кластеризація виробництва біопалива – шлях до енергобезпеки України

Агросвіт. – № 20, 2009.– С. 7-12. –

Фахове видання

  6/0,5

2009

39 

Інженерний менеджмент в агропромисловому виробництві, як механізм економічного зростання конкурентноспро-можності галузі

Агросвіт. – № 21, 2009. – С. 9-12. –

Фахове видання

 

 

  4/0,5

2009

40 

Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави

Агросвіт. –№ 22, 2009. – С.2-5 –

Фахове видання

 

6/0,5

2009

41 

Науково обґрунтовані сівозміни для ефективного вирощування біомаси

Агросвіт. –№ 23, 2009.– С.2-6. –

Фахове видання

4/0,5

 

 

2009

42 

Ефективність використання альтернативних видів кормів у годівлі тварин

Економіка АПК. –№10, 2009. – С. 35-38

Фахове видання

 4/0,5

Шутяк О.В., Стасюк О.К.

2009

43 

Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів аграрних підприємств

Збірник наукових праць ПДАТУ. – Вип.17, Т. 3 2009. –С. 334-336.

Фахове видання

3/0,5

Кафлевська С.Г.

2009

44 

Енергозабезпеченість, енергетичні культури та ринок біосировини і біопалив в Україні

Інвестиції практика та досвід.– № 22, 2009. – С. 121-128.

Фахове видання

8/0,5

2009

45 

Теоретичні дослідження переміщення гички похилою лопаттю вертикального турбінного гичкоріза

 

 

Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїн-ський науково-технічний журнал Вінницького державного аграрного університет-ту. –

№ 4, 2009. – С.161-165

Фахове видання

5/0,5

 

 

 

 

Кравченко І.Є.

2009

46 

До обґрунтування технічного технологічного регламенту збирання кукурудзи

Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки науки. –Вип. 2. 2009 – С.46–54

Фахове видання

9/0,56

Гарькавий А.Д.

2009

47 

Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки

Економіка АПК. – 2010. - № 1. – С. 30 - 35

Фахове видання

 

5/0,5

 

-

 

2010

48 

Роль інфраструктури аграрного ринку в ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію

Економіка АПК.–

№3,2010.–С.21-25.–

Фахове видання

6/0,5

Пчелянська Г.О.

2010

49 

Особливості формування та функціонування міжнародних спільних підприємств

Економіка АПК. – 2010. - № 7. – С. 128 – 131

Фахове видання

4/0,5

Поліщук С. П.

 

 

2010

50 

Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників.

Економіка АПК.– № 8, 2010 р. – с. 52-55.

Фахове видання

4/0,5

Пришляк Н.В.

2010

51 

Порівняльна оцінка застосування вібраційних викопуючих органів бурякозбиральних машин.

Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїн-ський науково-технічний журнал Вінницького національного аграрного університету.– № 1 (57), 2010. – С.23-32. –

Фахове видання

9/0,56

Булгаков В.М., Головач І.В., Кравченко І.Є.

2010

52 

Теорія руху матеріальної частинки добрива у відцентрованому розсіювальному апараті

Науково-виробничий журнал «Техніка і технології АПК». – 2010. - № 4 (7). – С. 27-32

Фахове видання

6/0,5

Булгаков В.

Пилипака С.

2010

53 

К вопросу устойчивости движения лотков механических гидропонных установок без направляющих с упруго-жесткими несущими элементами.

Техніка і технології АПК. – №9 (12), 2010 р. – с. 31-33.

Фахове видання

3/0,5

Соколенко О.Н.

2010

54 

Результаты исследования одноярусной гидропонной установки с упругими несущими элементами на предмет динамической устойчивости в процессе разгрузки урожая методом тензометрирования

Праці державного агротехнологічного університету.– Вип. 10, Т.6, с. 169 – 171.

Фахове видання

 

3/0,5

Соколенко О.Н.

2010

55 

Теоретичне дослідження складного руху матеріальної точки по площині

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка . – 2010. - Вип. 103. - С. 37-55

Фахове видання

18/1,13

Булгаков В.М., Кравченко І.Є.,

Пилипака С.Ф., Веселовський М., Новак Я.

 

2010

56 

Теория подъемных установок для комлексов по выращиванию гидропонного зеленого корма

Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористуання України .– Вип. 144, ч. 4, с.19 –29

Фахове видання

11/0,69

Соколенко О.Н.,

Березовий М.Г.

2010

57 

Инженерные проблемы производства гидропонного зеленого корма

Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористуання України .– Вип. 144, ч. 3, с.25 –32

Фахове видання

8/0,5

Соколенко О.Н.

  

 

2010

58 

Введення до навчального процесу дисципліни «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України» і її вплив на підготовку фахівців агропромислового виробництва

Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2010. – Вип. – 42. – С. 18 – 27.

Не фахове видання

9/0,56

-

 

 

 

 

2010

59 

Науково обґрунтовані та практичні підходи використання соломи та рослинних решток у сільському господарстві

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2011. – Вип. 9. – С. 62-69

Фахове видання

8/0,5

Булгаков В. М.

Гриник І. В.

2011

60 

Проблеми підготовки інженерних та наукових кадрів для галузі механізації сільського господарства

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2011. - № 9. – С. 5 – 12

Фахове видання

8/0,5

-

2011

61 

Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів, що потрібні сільському господарству країни.

Збірник наукових праць ВНАУ.– Вінниця

Випуск 9. С.13-19

Фахове видання

7/0,5

Булгаков В.М., Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

2011

62 

Математическая модель однобарабанной подьемной установки для производства гидропонной продукции

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2011. – Вип. 9. – С. 151– 155

Фахове видання

5/0,5

-

2011

63 

Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки

Економіка АПК. – 2011. - № 7. – С. 36-41.

Фахове видання

6/0,5

Пчелянська Г. О.

2011

64 

Національна доктрина продовольчої безпеки в Україні

Економіка АПК. – 2011. - №8. - С. 3 – 12

Фахове видання

10/0,63

Саблук П.Т., Кваша С.М., Власов В.Ы., Лисак М.А.

2011

65 

Державні методи стимулювання виробництва та споживання біоетанолу у Франції

Економіка АПК. – 2011. - № 9. – С. 172 – 175

Фахове видання

4/0,5

-

2011

66 

Динаміка важільних механізмів сільськогосподарських машин

Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник,

Кіровоградський національний технічний університет, 2011,

с.128-132

Фахове видання

4/0,5

Булгаков В.М., Кравченко і.Є., Пришляк В.М.

2011

67 

Вітчизняні технології отримання біопалив

Farmer. – 2011. - № 10. – С. 76 – 79

Фахове видання

4/0,5

Дубровін В., Сибірний А.

2011

68 

Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем

Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 4. – С. 3 – 11

Фахове видання

8/0,5

Заболотний Г. М.

Козловський

С.В.

2011

69 

Молочна продуктивність корів і жирнокислотний склад молочного жиру при використанні в складі раціонів сухої післяспиртової барди

Ефективні корми та годівля. – 2011. - № 6. – С. 39 – 43

Фахове видання

4/0,5

-

2011

70 

Виробництво та споживання біопалив – перспектива енергетичної безпеки України

Голос України. – 2011. - № 193 (5193) від 15 жовтня. – С. 3

(газета)

Не фахове видання

1/0,1

-

2011

71 

Поперечні коливання коренеплоду буряку при вібраційному викопуванні

Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки., 2011. - № 29. – С. 299-319

Фахове видання

21/1,3

Булгаков В. М.

Голович І. В.

Кравченко І. Є.

Пришляк В. М.

2011

72 

Теоретичне дослідження підіймальних установок для виробництва гідропонного зеленого корму

Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки, 2011. - № 29 – С.273-284

Фахове видання

12/0,75

Булгаков В. М.

Гриник І.В.

Кравченко І.Є.

2011

73 

Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 1 (56). – Т. 1. – С. 3 – 7.

Фахове видання

4/0,5

Олійнічук С.Т., Скорук О.П.

2012

74 

Фінансове забезпечення аграрного виробництва

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. Вип. 3 (69), Т. 1. – 2012. –

С. 73-80

Фахове видання

8/0,5

Пчелянська

О. Г.

2012

75 

Аграрна розписка як альтернативний варіант фінансового забезпечення аграрного виробництва

Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – Вип. 4 (70). – Т. 2. – С. 74-79

Фахове видання

6/0,5

Терещук С. М.

Пчелянська Г.О.

2012

76 

Використання сучасних методів механіки для сільського господарства

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2012. – Вип. 11 (65). – Т. 1. – С. 8 – 18.

Фахове видання

10/0,63

Черниш О.М., Березовий М.Г.

2012

77 

Основні положення теорії вібраційного викопування коренеплодів

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2012. – Вип. 11. Т. 2 (66). –

С. 72- 81 с.

Фахове видання

9/0,56

Головач І.В., Черниш О.М.

 

 

 

2012

78 

Теорія руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка – 2012. – Вип. 124. – Т. 1. – С.

Фахове видання

5/0,5

Головач І.В.,

Кравченко І.Є., Пришляк В.М.

2012

79 

Перспективи розвитку земельних відносин на ринку землі в Україні

АгроСвіт. – 2012. - № 12. – С. 2-6

Фахове видання

5/0,5

Козловський С.В., Ціхановська В. М.

2012

80 

Інституціональні засади функціональності інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: теоретичний аспект

Економіка АПК.– № 7, 2012 р. – с. 132-139.

Фахове видання

 

8/0,5

Пчелянська Г.О., Шпикуляк О.Г.

2012

81 

Виробництво біоетанолу із зернової сировини в Україні як ефективний шлях розвитку сільського господарства

Економіка АПК. – 2012. - № 10. – С. 111 – 114.

Фахове видання

4/0,5

Пришляк Н.В.

2012

82 

Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави

Економіка України. № 7 (608), 2012 р. – с. 16-25

Фахове видання

10/0,63

Козловський С.В., Козловський В.С.

2012

83 

Устойчивость экономики как фактор безопасности и развития государства

Экономика Украины № 7 (600)., 2012 г.  – С. 16-26

Фахове видання

10/0,63

Козловский С.В., Козловский В.С.

2012

84 

Академік П. М. Василенко – яскравий погляд у майбутнє

Науково-популярне видання. – Київ: «Хай-Тек Прес», 2012. – 510

510/31,9

Булгаков

В. М.

2012

85 

Ефективність виробництва та використання біопалива – шлях до енергетичної незалежності держави.

Голос України – 2013. - № 41, від 1 березня. – С. 4

(газета)

Не фахове видання

1/0,1

-

2013

86 

Землеробська механіка і сучасний етап розвитку вітчизняного сільгосп- машинобудування

Голос України. - 2013. - № 216. - 16 листопада. – С. 4-5

(газета)

Не фахове видання

2/0,2

В.Адамчук, В.Булгаков

2013

87 

Виробництво біоетанолу з цукрових буряків – один із головних чинників стабілізації галузі

Економіка АПК.міжнародний науково-виробничий журнал. №3, березень 2013р. – С. 65-69

Фахове видання

5/0,5

Пришляк Н.В.

2013

88 

Іпотечне кредитування в сільському господарстві України

Економіка АПК. – 2013. – № 7. – C. 58-62.
Фахове видання

5 / 0,5

-

2013

89 

Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку

Економіка АПК. – 2013. – №9. – С. 5-11

Фахове видання

7/0,8

-

2013

90 

Розвиток ринку біопалив в Україні

Біоенергетика. Журнал виробників біоенергетичних культур та біопалива. 2013. – №1. – С.11-16

Фахове видання

6/0,5

-

2013

91 

Сучасний стан та перспективи кадрового і наукового забезпечення галузі механізації сільського господарства

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 97. Т.1. – Глеваха, 2013. – С. 24-36

Фахове видання

13/0,8

Булгаков В. М.

2013

92 

Розвиток механізованих технологій і машин для посіву біоенергетичних культур на рівнинних полях та силових землях малої крутизни

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 97. Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 372-380

Фахове видання

9/0,56

Пришляк В. М.

2013

93 

Землеробська механіка – теоретична база сучасної сільськогосподарської техніки

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 98. Т.1. – Глеваха, 2013. – С. 31-44

Фахове видання

16/1,0

Заришняк А.С., Адамчук В.В., Булгаков В. М.

2013

94 

Чисельні алгоритми розв’язування задачі багатоваріантного прогнозу в інтегральній моделі заміни та оновлення машинно-тракторного парку

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 98. Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 114-121

Фахове видання

8/0,5

Гриник І. В.,

Булгаков В. М.,

Головач І. В.

2013

95 

Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід

Бізнес Інформ: науковий журнал. №9. – 2013. – С.155-160.

Фахове видання.

6 / 0,5

Гончарук Т.В.

2013

96 

Організаційно-педагогічні умови реалізації профільного навчання у ВНЗ

Наукові записки ВНАУ. – Серія: Соціально-гуманітарні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – Вип.2. – С.5-16

Не фахове видання

11 / 0,9

-

2013

97 

Оцінка ресурсного потенціалу виробництва біоетанолу та біодизелю в Україні

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Економічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – Вип. 4 (81). – С. 326-335

Фахове видання.

10/0,6

Прутська О.О., Пришляк Н. В.

2013

98 

The theory of working body for process of division of tops of a sugar beet

Symposium Proceedings. VI International Scientific Symposium «Farm machinery and processes management in sustainable africulture». – Lublin, Poland. – 2013. – P. 11-17

Фахове видання.

7/0,5

Adamchuk V.,

Bulgakov V.

2013

99 

The theory of vibrating excavation of root crops of a sugar beet

Symposium Proceedings. VI International Scientific Symposium «Farm machinery and processes management in sustainable africulture». – Lublin, Poland. – 2013. – P. 17-23

Фахове видання.

7/0,5

Adamchuk V.,

Bulgakov V.

2013

100 

Крапельне зрошення: стабільність високих врожаїв

Вісник аграрної науки. – 2013. - № 12 (730). – С. 5-13

Фахове видання.

9/0,6

-

2013

101 

Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави

Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування». 2-3/2013. С.14-17.

Фахове видання

4/0,5

Климчук О.В.

2013

102 

Food consumption as an indicator of the state of the domestic food market

Economy and Sociology theoretical and scientifical journal. 2013.  – № 4. – P. 9 – 16

Міжнародне видання

8/0,5

Tihanovskaia V.

2013

103 

Сучасні проблеми землеробської механіки

Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація с.-г. машин. – 2013. – Вип. 43, ч.І. – С. 3 – 11

Фахове видання

9/0,5

Адамчук В.В.

Черновол М.И.

Булгаков В.М.

2013

104 

Теорія процесу копіювання головок коренеплодів цукрових буряків новим копірно-роторним відокремлювачем гички

 

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин . – 2013. – Вип. 43(1). – С. 42-55.

Фахове видання

14/0,9

Булгаков В.М., Адамчук В. В.,

 Борис А. М.,

 Свірень М. О., Орищенко С.Б.

2013

105 

Resource potential of bioethanol and biodiesel production in Ukraine

Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. – 2014. – vol. 3., no. 1 – P.9-12

Міжнародне видання

4/0,5

Prutska O.

Pryshliak N.

2014

106 

Стан проектування і виготовлення в Україні сільськогосподарських машин сучасного технічного рівня

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2014. – Вип. 99, Т. 1. – С. 34-39

6/0,5

Гриник І.В.,

Адамчук В.В.,

Булгаков В.М.

2014

107 

Шляхи оптимізації експлуатаційних затрат у процесі вирощування цукрових буряків

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2014. – Вип. 99, Т. 2. –

С. 142-151

10/0,7

Булгаков В.М.,

Борис М.М.,

Борис А.М.

2014

108 

Mathematical model of vibration digging up of root crops from soil

Agronomy Research. – 2014. – 12 (1). – P. 41-58

18/1,2

Bulgakov V.,

Adamchuk V.,

Arak M.,

Olt J.

2014

109 

Theory of breakup of pesticide drops in turbulent flow during plant spraying

Human and nature safety. – 2014. – Part 1. –

P. 56-60

5/0,3

Bulgakov V.,

Adamchuk V.,

Dainius S.

2014

110 

Математична модель процесу копіювання головок коренеплодів новим копірно-роторним робочим органом

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2014. – Вип. 1 (84). – С. 56 – 71

Фахове видання

16/1,0

Булгаков В. М.

Борис А. М.

Яропуд В. М.

2014

111 

Крапельне зрошення як інноваційний фактор забезпечення високих врожаїв

Економіка АПК. – 2014. - № 1. – С. 65-75

Фахове видання.

12/0,9

-

2014

112 

Місце і роль продовольчої безпеки у формуванні економічної безпеки України

Бізнес Інформ. – 2014. - № 2 (433). – С. 30-35

Фахове видання

6/0,5

Пчелянська Г. О.

2014

113 

Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки

Збірник наукових праць «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України». – 2014. – Вип. 18 (32). Книга 1. – С. 19-27

Фахове видання

9/0,56

Адамчук В.,

Булгаков В.,

Кравчук В.

2014

114 

Розвиток виробництва біопалив як фундаментальна основа стабільності агропромислового комплексу

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 1 (87). – С. 3-12

Фахове видання

8/0,5

-

2014

115 

Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 2 (88). – С. 3-10

Фахове видання

9/0,56

Прутська Т.Ю.

2014

116 

Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики». – 2015. – Вип. 1. – С. 3-15.

Фахове видання

13/0,81

-

2015