Перелік ОПІВ Калетніка Григорія Миколайовича.
Повернутися
ПЕРЕЛІК ОПІВ

доктора економічних наук, профессора,
члена-кореспондента НААН України,
лауреата Державної премії України
у галузі науки і техніки 

Калетніка Григорія Миколайовича 

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

Співавтори

Рік видання

Патенти

1

Високооктанова кисневмісна добавка до бензину                

 

Патент № 29365
Бюлетень № 5 від 15.05.2003
Державного департаменту інтелектуальної власності

-

2003

2

Спосіб одержання спиртовмісної рідини

 

 

Патент № 23578
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 25.05.2007,
Бюлетень №7 від 25.05.2007 Державного Департаменту інтелектуальної власності

-

2007

3

Спосіб одержання спиртовмісної рідини

 

 

 

Патент № 82624
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.04.2008,
Бюлетень № 8 від 25.04.2008
Державного Департаменту інтелектуальної власності

Гораєвський Л.Ю.

2008

4

Вітродвигун

Патент № 53404
Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи  і корисні моделі»
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні  моделі 11.10.2010

Жданович Л.О., Гарькавий А.Д., Ярошенко Л.В.,  Гнатюк М.С., Новосад О.А.

2010

5

Пристрій для сушіння сільськогосподарських кормів

Патент № 52004
Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи  і корисні моделі»
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні  моделі
10.08.2010.

Гарькавий А.Д., Завальнюк П.Г.,  Погорільська Т.Д., Назаренко Д.О.

2010

6

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103038 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

7

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Патент
№ UA 102861 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 28.02.2013 Бюлетень № 16

Булгаков В.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В., Кухаренко П. М.

2013

8

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103039 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

9

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103040 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

10

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103041 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

11

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103042 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

12

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103043 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Гриник І.В.
Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

13

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103044 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

14

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103045 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.,
Михайлович Я.М.

2013

15

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент  UA 103046 C2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Адамчук В.В.,
Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

16

Очисник головок коренеплодів

Патент UA103047  С2
Публікація відомостей про видачу патенту 10.09.2013 Бюлетень №17

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

17

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент UA102553 С2
Публікація відомостей про видачу патенту 25.07.2013 Бюлетень №14

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

18

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент UA102554 С2
Публікація відомостей про видачу патенту 25.07.2013 Бюлетень №14

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

19

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент UA102555 С2
Публікація відомостей про видачу патенту 25.07.2013 Бюлетень №14

Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

20

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Патент UA102556 С2
Публікація відомостей про видачу патенту 25.07.2013 Бюлетень №14

Безуглий М.Д.,
Булгаков В.М., Борис А.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

21

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Патент UA102557 С2
Публікація відомостей про видачу патенту 25.07.2013 Бюлетень №14

Гриник І.Г.,
Булгаков В.М., Кравченко І.Є., Цуркан О.В.

2013

22

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Патент UA102558 С2
Публікація відомостей про видачу патенту 25.07.2013 Бюлетень №14

Булгаков В.М.,
Кравченко І.Є.,
Цуркан О.В.,
Кухаренко П.М.

2013

23

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Патент UA102559 С2
Публікація відомостей про видачу патенту 25.07.2013 Бюлетень №14

Булгаков В.М.,
Кравченко І.Є.,
Цуркан О.В.,
Адамчук В.В.

2013

24

Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів

Патент UA108936 С2Публікація відомостей про видачу патенту 25.06.2015 Бюлетень №14

Булгаков В.М.,Гриник І.Г.,Мельничук М.Д,Адамчук В.В.

2015

25Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодівПатент UA108937 С2Публікація відомостей про видачу патенту 25.06.2015 Бюлетень №12Булгаков В.М.,Гриник І.Г.,Мельничук М.Д,Адамчук В.В.2015
26Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодівПатент UA109200 С2Публікація відомостей про видачу патенту 27.07.2015 Бюлетень №14Булгаков В.М.,Гриник І.Г.,Мельничук М.Д,Адамчук В.В.2015
27Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодівПатент UA109486 С2Публікація відомостей про видачу патенту 25.08.2015 Бюлетень №16Булгаков В.М.,Гриник І.Г.,Мельничук М.Д,Адамчук В.В.2015
28Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодівПатент UA109487 С2Публікація відомостей про видачу патенту 25.08.2015 Бюлетень №16Булгаков В.М.,Гриник І.Г.,Мельничук М.Д,Адамчук В.В.2015

Авторські свідоцтва

1

Спосіб силосування кормів

 

Авторське свідоцтво № 1658436 від 27.07.1989 СРСР, Державний комітет з винаходів, зареєстровано 2.02.1991

-

1991

2

На сорт рослин: ячмінь ярий лотос

Авторське свідоцтво №991

Аврамчук Н.Г., Бурдяківська Л.А., Дорищук В.О., Бігун Ю.А., Нагорна С.П.

2000

Комп’ютерні програми

1

Комп’ютерна програма «Експертно-моделювальна система прогнозування стійкості і економічної системи України

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37940

Дата реєстрації 12.04. 2011

Козловський С.В., Козачко О.М.

2011

2

Комп’ютерна програма «Експертно-моделювальна система прогнозування валютного курсу в Україні на основі методів теорії нечіткої логіки та генетичних алгоритмів»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

№49704

Дата реєстрації

18.06.2013р

Козловський С.В.;

Козловський В.О.

2013