Наукова, навчально-методична та законотворча діяльність Калетніка Г. М. за 2013 рік
Повернутися

Список

 монографій

доктора економічних наук, профессора,

члена-кореспондента НААН України,

лауреата Державної премії України

у галузі науки і техніки 

Калетніка Григорія Миколайовича

 

№ п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

1

Вдосконалення технології зберігання і використання зерна

 

друк.

 

 

 

Монографія. – Вінниця: Інститут     кормів УААН, 1996. – 240с.

240/28

 

 

Кулик М.Ф.

Бабич А.О.

Засуха А.А. та інші

 

1996

2

Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу

друк.

Монографія. – К.: Світ, 2000. – 246с.

246/52

 

Кулик М.Ф.

Засуха Т.В.

Жмудь О.В.

та інші

2000

3

Енергоощадні  технології кормів – основа конкурентноздатності тваринництва

друк.

Монографія. –Вінниця: Теза, 2006. – 340с.

 

340/80

 

Кулик М.Ф.

Глушко Л.Т. та  інші

2006

4

Розвиток ринку біопалив в Україні

друк.

Монографія.

– Київ: Аграрна наука,2008.-

464 с.

464

 

2008

5

Розвиток Організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах

 

друк.

Монографія. – Вінниця: вінницька газета, 2009. – 188 с.

188

Мазур А.Г.

Кубай О.Г.

 

2009

6

Територіальна організація зернопродуктового комплексу регіону та напрями його удосконалення

 

друк.

Монографія.-

Вінниця: Вінницька газета, 2010. –180 с.

180

Пепа Т.В., Ціхановська В.М.

2010

7

Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України

друк.

Монографія.–

Київ: Хай-Тек Прес, 2010 –

516 с.

516

         

         –

2010

8

Новітні технології біоенергоконверсії

 

 

друк.

Монографія.–

Київ: Аграр Медіа Груп, 2010 – 326 с.

326

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П.,

Дубровін В.О.

2010

9

 

 

 

Біологічні ресурси і технології  виробництва біопалива

друк

Монографія.

-К.: Аграр. Медіа Груп, 2012. – 403 с.

403

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г.

2012

10

Динаміка зернозбиральних агрегатів

друк.

Монографія.–

Київ: Аграрна наука, 2010 – 276 с.

276

Булгаков В.М., Гриник І.В.,

Леженкін О.М.

2010

11

Державне управління розвитком електроенергетики в контексті європейської інтеграції України 

Друк.

 

 

 

 

 

Монографія-Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2012. – 284с.

284

 

 

 

 

 

Козловський С.В., Заболотний Г.М., Слупський Б.В.

2012

12

Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку

Друк

Колективна монографія. - Вінниця: Едельвейс і К, 2012. – 250 с.

250

Олійнічук С.Т., Скорук О.П., Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А.

2012

13

Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект

друк

Монографія. - Вінниця, 2012. – 322 с.

 

322

Шпикуляк О.Г., Пчелянська Г.О.

2012

14

Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці

друк

Колективна монографія. – Вінниця, 2012. – 544 с.

544

Олійнічук С.Т., Скорук О.П.

2012

15

Малогабаритні сільськогосподарські машини для роботи на схилах

друк

Монографія. – Київ, 2012. – 260 с.

260

Булгаков В.М., Гриник І.В., Усенко М.В., Кравченко І.Є

2012

16

Управління економічними відносинами підприємств молоко-продуктового під комплексу аграрної галузі України

друк

Монографія. – Вінниця: 2013. – 248 с.

248

Козловський С.В., ТарасюкН. М., Семененко В.В.

2013

17

Теории машин и оборудования для производства гидропонной продукции

друк

Монографія. – К.: Аграрна наука, 2013. – 344 с.

344

Гриник І.В.,
Адамчук В.В.,
Булгаков В.М.,
Костюченко В.А.,
Новак Я.

2013

18

Система довузівської підготовки в країнах західної Європи  та інноваційні методи навчання у ВНЗ України

друк

Монографія. – Вінниця, 2013. –  480 с.

480

Кравець Р.А., Лазоренко Н.Л., Тимкова В.А., ШАповалюк Л.О.

2013

19Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних паливдрукМонографія. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2014. – 360 с.360Блюм Я.Б.,
Григорюк І.П.,
Дмитрук К.В.,
Дубровін В.О.,
Ємець А.І.,
Мельничук М.Д.,
Мироненко В.Г.,
Рахметов Д.Б.,
Сибірний А.А.,
Циганков С.П.
2014